SwedenSearch är ett svenskt företag med expertis inom rekrytering av ledare och specialister.
Vår kärnverksamhet är att identifiera, intressera, bedöma och rekrytera, men vi hjälper också företag
att utveckla befintliga medarbetare - enskilt och i grupp.
SwedenSearch rekryterar nyckelpersoner över hela världen.

Nå målen med rätt medarbetare!

Oavsett vad målen är med din verksamhet så krävs det mycket för att nå dit. För att lyckas behöver varje uppgift utföras av medarbetare med rätt kunskap, kapacitet och personliga egenskaper.

Förmågan att på förhand göra en riktig bedömning av människors förutsättningar att lyckas i ett nytt jobb är avgörande för att nå företagets eller organisa­tionens mål.

SwedenSearch AB. Första Långgatan 16, 413 28 Göteborg. tel: 031-77 87 007. E-mail: info@SwedenSearch.se